VILT & VAKKERT. HYTTEDRØMMEN.

BUEN Fritidsbygg AS er til stede i fjell og fjorder i Rogaland og Agder. Vi disponerer tomter i forholdsvis små felt, alle beliggende i kjente hytteområder. BUEN Fritidsbygg leverer også hytter til egen tomt.

 

BUEN Fritidsbygg het SIMON af SANDE Byggerier AS fra starten i 2004 og fram til 2021. For tiden har BUEN Fritidsbygg nærmere 200 byggeklare tomter, primært i hyttefelt i Sirdal, Setesdal og i Ryfylke. Vi organiserer visning på våre felt etter avtale.

Hovedkontoret vårt ligger i Haugåsstubben i Stavanger.

Hvor vil du bygge hytte?

VÅRE DESTINASJONER