Sirdal_Gravasstøl_hyttefelt

VILT & VAKKERT. HYTTEDRØMMEN.

BUEN Fritidsbygg AS er til stede i fjell og fjorder i Rogaland og Agder. Vi disponerer tomter i forholdsvis små felt, alle beliggende i kjente hytteområder. BUEN Fritidsbygg leverer også hytter til egen tomt.

 

For tiden har vi nærmere 200 byggeklare tomter, primært i hyttefelt i Sirdal, Setesdal og i Ryfylke. Vi organiserer visning på våre felt etter avtale.

Hovedkontoret vårt ligger i Sandnes.

Hvor vil du bygge hytte?

VÅRE DESTINASJONER